Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Woensdag 24 juli 2024
onbewolkt 18° Onbewolkt

Openbare besluiten van het college van B&W - dinsdag 11 september 2018

Dinsdag 11 september 2018, 20:57u

 
Openbare besluiten van het college van B en W - 11 september 2018

 


>> Gedoogbeschikking seizoenstandplaats oliebollenkraam Westwijk <<
Het college van B&W heeft gedoogd dat, in afwijking met de Nota standplaatsenbeleid 2015, in de Westwijk van 16 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019 een seizoenstandplaats wordt ingenomen door een oliebollenkraam van circa 17 m2.

 

Toelichting:

Het college heeft besloten om de seizoenstandplaats aan de dr. Wiardi Beckmannsingel met een oliebollenkraam van 17 m2 te gedogen. De reden hiervoor is dat de verkoopkramen voor het ter plaatste bereiden van voeding tegenwoordig bestaan uit complete units. Wat ook de voorkeur heeft met het oog op de voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. De 3 m2 uit de Nota standplaatsenbeleid 2015 voldoet daarmee niet meer. Het college gaat de Nota aanpassen, nadat het gebied opnieuw is ingericht. Mogelijk dat de tijdelijke standplaats dan ook een andere plek krijgt.

 

>> Intentieovereenkomst BPD en gemeente over Museumkwartier <<
Het college van B&W heeft:

In principe besloten tot het aangaan van de intentieovereenkomst met BPD over de verdere planvoorbereiding voor het Museumkwartier.
De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten over dit voorgenomen besluit.


Bijlage:
Raadsmemo intentieovereenkomst (pdf, 1 MB)


Toelichting:
De gemeente heeft in principe besloten tot het aangaan van een intentieovereenkomst om samen met ontwikkelaar BPD in het Museumkwartier de volgende fase te starten en daarmee een stedenbouwkundig plan te ontwikkelen. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen op dat voorgenomen besluit kenbaar te maken. De overeenkomst is een vervolg om een uniek stukje Vlaardingen door te ontwikkelen en de (binnen)stad en het water met elkaar te verbinden. De ontwikkelaar organiseert samen met de gemeente voor onwonenden informatiemomenten.

 

>> Principeverzoek Joubertstraat 25 <<
Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan het verzoek tot afwijken van de huidige bestemming van Joubertstraat 25 zodat wonen mogelijk wordt, mits de uitvoerbaarheid daarvan als het zover is in een aanvraag van de omgevingsvergunning door de aanvrager wordt aangetoond.

 

>> Aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Vlaardingen <<
Het college van B&W heeft het aanstellingsbesluit onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Vlaardingen van 11 september 2018 vastgesteld.

 

Toelichting:
Voor een doelmatige uitvoering heeft het college besloten om de gerechtsdeurwaarder die belast is met de invordering van een aantal civiele schulden (niet betaalde erfpachtnota’s) ook bevoegd te maken tot het invorderen van een aantal fiscale schulden (belastingen).


1379 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 11 september 2018, 21:03