Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Woensdag 28 februari 2024
bewolkt Bewolkt

Boren naar de burcht van Dirk III

Maandag 3 september 2018, 21:15u

Aankomende zaterdag 8 september gaan archeologen in Vlaardingen op zoek naar de burcht van graaf Dirk III. De archeologen doen boringen aan de westzijde van de Markt. Het publiek is van 12.30 tot 16.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen bij het onderzoek.

 

Belang van de burcht
De monnik Alpertus van Metz schreef over de Slag bij Vlaardingen kort na 1018 een uitgebreid verhaal. Alpertus van Metz schrijft dat graaf Dirk III de burcht heeft laten bouwen. Het is een van de oudste burchten in Holland die in opdracht van een Hollandse graaf zijn gebouwd. Deze burcht speelde een belangrijke rol bij de Slag bij Vlaardingen. Zo schuilden de Vlaardingers nabij de burcht in afwachting van het vijandelijke leger. Graaf Dirk III trok zich met zijn manschappen terug in de burcht. De graaf overzag vanuit de burcht het slagveld en riep op een strategisch moment de Vlaardingers op om in de aanval te gaan. Met de plaatsbepaling van de burcht kunnen archeologen ook de plek van het slagveld bij benadering vaststellen.

 

Plek van de burcht
Archeologen vermoeden dat de burcht in de buurt van de nederzetting Vlaardingen lag, vermoedelijk nabij de kerk. Op grond van eerder booronderzoek is gebleken dat de kerk in de 11e eeuw aan drie zijden omringd was door water. Daarom vermoeden archeologen dat hier mogelijk een ringwalburcht was gelegen. Dergelijke burchten kunnen tientallen tot honderden meters groot zijn. Een bekend voorbeeld is Middelburg. In Vlaardingen is echter nog geen duidelijk gracht aan de westzijde ontdekt.  Daarom gaan de archeologen aankomende zaterdag aan de westzijde van de Markt op zoek naar deze gracht.

 

Archeologieprogramma
Het boren naar de burcht van Dirk III maakt onderdeel uit van een groter onderzoeksprogramma. Naast het booronderzoek naar de burcht van Dirk III zullen archeologen boren naar de grafelijk hof, de oostelijke oeverwal van de Vlaarding en op zoek gaan naar de oudste tufstenen kerk van Vlaardingen. De grafelijk hof zelf is deels onderzocht in 1992 door de Rijksdienst. De opgraving is echter nooit uitgewerkt. Archeologen gaan hier alsnog een rapport van maken en al het opgegraven materiaal bestuderen. Daarnaast zal het Vlaardingen uit 1018 gevisualiseerd worden. Gedacht wordt aan een blik op Vlaardingen 1018, ergens vanaf de haven. Dit archeologieprogramma wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de provincie Zuid-Holland.

 

Open Monumentendag
Het onderzoek aankomende zaterdag vindt plaats op Open Monumentendag. Aan het onderzoek nemen ook amateur-archeologen van de AWN-afdeling Helinium deel. Op de Markt zullen verschillende kraampjes staan met informatie over het rijke verleden van Vlaardingen.

 

foto Cees Groen / tekst Gemeente Vlaardingen


1824 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 3 september 2018, 21:17