Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Vrijdag 21 juni 2024
bewolkt 18° Bewolkt

Gemeenten, onderwijs en jeugdhulp ondertekenen privacy- convenant

Zondag 3 oktober 2021, 12:57u

Gemeenten, onderwijs en jeugdhulp maken in privacy- convenant afspraken over het delen van informatie


Woensdag 29 september hebben wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen met bestuurders uit het onderwijs en jeugdhulporganisaties hun handtekening gezet onder een privacy-convenant. De afspraken in dit convenant zorgen voor duidelijkheid over het delen van informatie over kinderen en jongeren. Zodat professionals beter in staat zijn om goede plannen te maken voor (extra) ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben.

 

Wet passend onderwijs
Vanuit de Wet passend onderwijs maken scholen en gemeenten afspraken over ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. Doel van de wet is dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben vanuit scholen en jeugdhulp.

 

Delen van informatie voor goede ondersteuning leerlingen
In die situatie is het van belang dat alle partijen goed met elkaar samenwerken om dat voor elkaar te krijgen en ook kinderen en hun ouders hierbij te betrekken. Het kunnen en mogen delen van de juiste informatie is belangrijk.

 

Eerder dit jaar concludeerde de Rekenkamercommissie dat het delen van informatie tussen professionals in de praktijk vaak moeizaam verloopt. Dit komt omdat er veel onduidelijkheid bestaat over de privacywet (AVG) en het delen van persoonlijke gegevens. Daardoor wordt soms belangrijke informatie niet gedeeld in overleggen over kinderen en jongeren. Andersom wordt soms informatie gedeeld die niet gedeeld had mogen worden, bijvoorbeeld omdat deze niet noodzakelijk is voor het maken van een goed plan. Door wat er in de wet staat te omschrijven in heldere afspraken in het convenant, ontstaat er duidelijkheid in de regio.

 

MVS Jeugdmodel
Het privacy-convenant past goed bij de plannen van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam om de kwaliteit van de jeugdhulp in de MVS regio te verbeteren. De gemeenten willen een goede start en een goede toekomst voor kinderen door hulp voor het kind en het gezin zoveel mogelijk dichtbij in hun eigen omgeving te organiseren. Daarvoor is het nodig dat scholen, (sport) verenigingen, welzijnsorganisaties, huisartsen en professionals van het wijkteam met elkaar samenwerken. Op die manier krijgen jongeren én hun ouders hulp die aansluit op hun vraag en op elkaar afgestemd is.

 

Partners convenant
Naast de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, ondertekenden schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin  (CJG) Rijnmond het convenant. Andere partijen die jeugdhulp verzorgen in onze regio kunnen op elk moment aansluiten.Foto van vertegenwoordigers van de convenantpartners na ondertekening van het convenant - foto: Cees Groen


1251 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 3 oktober 2021, 13:02