Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Vrijdag 24 mei 2024
lichte stortregen 14° Lichte stortregen

Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen

Vrijdag 18 juni 2021, 00:11u

Tijdelijke woningen District U oplossing voor hoge druk op woningmarkt in Vlaardingen


Dinsdag 16 juni heeft het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen ingestemd met de komst van 320 tijdelijke woningen op het terrein van District U aan de Olivier van Noortlaan. De ontwerp omgevingsvergunning hiervoor wordt ter visie gelegd. Ieder die dit wil, kan hierop voor een periode van zes weken reactie geven. De woningen bieden een oplossing voor een groot tekort in de regio. De voornaamste doelgroepen zijn studenten, jongeren en starters. Zo’n 20 tot maximaal 30 woningen zijn beschikbaar voor begeleid wonen.

 

Woningtekort
Er is landelijk een groot woningtekort, zo ook in Vlaardingen en omgeving. De gemeente zoekt naar verschillende manieren om dit op te lossen.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier: “Tijdelijke woningen bieden voor bepaalde doelgroepen een goede oplossing, zoals starters en studenten. De gemeente heeft ingestemd om mee te werken met de komst van 320 tijdelijke woningen in District U, maar wel onder bepaalde voorwaarden, zoals goed sociaal beheer en specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij niet om het huisvesten van arbeidsmigranten.”

In de tijdelijke woningen komen vooral studenten, jongeren en starters. Een klein deel (20 tot 30 woningen) is aangewezen voor begeleid wonen. De woningen blijven maximaal 10 jaar staan. 

 

Beheer
Het beheer van de tijdelijke woningen wordt verzorgd door Gapph. Naast het beheren van de woningen zelf, zorgen zij ook voor sociaal beheer. Het doel is om een prettige leefomgeving te creëren voor de nieuwe bewoners en een prettige leefomgeving te behouden voor bestaande bewoners in de buurt. Gapph treedt actief op om overlast tegen te gaan en verzorgt initiatieven om het buurtgevoel tussen nieuwe en bestaande bewoners te versterken.

 

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kan vanaf 25 juni gedurende zes weken worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Als er geen zienswijzen worden ingediend die leiden tot aanpassingen, kan de vergunning worden verleend. 
De tijdelijke woningen worden na de zomer opgeknapt en verplaatst van de opslaglocatie naar de definitieve plek. Om de benodigde ruimte te creëren, worden twee gebouwen op het terrein van District U (deels) gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden starten binnen enkele weken. De directe omgeving is hier al over geïnformeerd.

 

District U
De komst van de tijdelijke woningen is een nieuwe stap in de ontwikkeling van District U. De komende jaren transformeert dit gebied tot een nieuw woon-werk cluster aan de Maas.

Op de website www.district-u.nl staat alle belangrijke informatie over het project. Hier is het ook mogelijk inschrijven om in te schrijven voor een digitale nieuwsbrief.

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen


Locatie van de tijdelijke woningen en de te slopen gebouwen (gebouw E en een klein deel van gebouw B), met de route voor het sloopverkeer


1977 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 18 juni 2021, 00:15