Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Dinsdag 22 oktober 2019
licht bewolkt 13° Licht bewolkt

Openbare besluiten van het college van B&W - 9 juli 2019

Woensdag 10 juli 2019, 21:46u

Openbare besluiten college van B & W – dinsdag 9 juli 2019

 

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op dinsdag 9 juli 2019.

 

>> Beantwoording artikel 34-vragen over (betaald) parkeren <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34- vragen van de heer Van Unen (Beter voor Vlaardingen) over (betaald) parkeren vastgesteld.

 

Bijlage: Betaald parkeren (pdf, 161kB)

 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft vragen over mobiel betaald parkeren beantwoord. Het college geeft aan dat de codes waarmee de parkeercontroleurs werken  corresponderen met die van de apps en borden. Mensen kunnen niet ten onrechte een parkeerbon krijgen. Bij het mobiel parkeren meldt de parkeerder zich aan in de mobiele zone, waarin hij geparkeerd staat. De parkeerhandhaving controleert of voor het betreffende kenteken in de betreffende zone een aanmelding bestaat. Mocht het kenteken onverhoopt zijn aangemeld in een andere parkeerzone in Vlaardingen dan ziet de parkeerhandhaving dit en wordt er geen parkeerbon uitgeschreven, omdat in Vlaardingen voor alle zones hetzelfde parkeertarief geldt. Wat betreft de invordering van de naheffingsaanslag van parkeerbelasting bij parkeerders met een buitenlands kenteken geeft het college aan dat zij inzet op de optimalisatie van afspraken met het buitenland en ook de mogelijkheden voor het toepassen van een wielklem onderzoekt.

 

>> Annotatie Algemene vergadering van aandeelhouders Irado <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft:

1. kennisgenomen  van de annotatie op de agenda voor de aandeelhoudersvergadering

2. besloten tot het aangaan van de aandeelhoudersovereenkomst en in te stemmen met de gewijzigde statuten.
 

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met wijziging van de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst van Irado N.V.

 

>> Sloop beeldbepalende panden locatie Pietersen <<

Het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de voorgenomen sloop van de beeldbepalende panden op de locatie Pietersen aan de Westhavenkade 97 t/m 110.

 

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met het voornemen tot sloop van twee beeldbepalende panden aan de Westhavenkade 97 t/m 110. De initiatiefnemer moet hiervoor nog een omgevingsvergunning tot sloop aanvragen. De sloop is noodzakelijk omdat de conclusies van het funderingsrapport aangeven dat er sprake is van een instabiele funderingssituatie.

 

>> Raadsmemo onderbouwing kosten Leegstandsverordening <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo onderbouwing kosten Leegstandsverordening vastgesteld.

 

Bijlage: Onderbouwing kosten Leegstandsverordening (pdf, 140kB)

 

Toelichting:

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd met een onderbouwing van de kosten van invoering van een Leegstandsverordening. Het gaat om personele inzet op het gebied van bijvoorbeeld administratie, bouw- en woningtoezicht en juridische zaken en ICT. De totaal geschatte kosten van invoering van een Leegstandsverordening bedragen ruim € 300.000,- per jaar.

 

>> Raadsmemo gevolgen meicirculaire 2019 <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo gevolgen meicirculaire 2019 vastgesteld.

 

Bijlage: Meicirculaire 2019 (volgt)

 

Toelichting:

Het college van B&W heeft een raadsmemo vastgesteld met daarin de financiële effecten van de meicirculaire 2019 voor Vlaardingen.

 

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen
 


230 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 10 juli 2019, 21:49