Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Dinsdag 22 oktober 2019
lichte regen 13° Lichte regen

Openbare besluiten college van B en W - dinsdag 2 juli 2019

Dinsdag 2 juli 2019, 22:30u

Openbare besluiten college van B en W – dinsdag 2 juli 2019

 

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 2 juli 2019

 

>> Brief aan Rijkswaterstaat bufferparkeerlocatie Waterleidingstraat na Brexit <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de antwoordbrief aan Rijkswaterstaat (RWS) over het verzoek aan Vlaardingen het terrein aan de Waterleidingstraat (opnieuw) beschikbaar te stellen als bufferlocatie voor vrachtwagens in het kader van de aanstaande Brexit op 31 oktober 2019 vastgesteld.

 

Toelichting:

In het kader van de voorbereiding op de (mogelijke no-deal) Brexit op 31 oktober 2019 heeft Rijkswaterstaat (RWS) aan de gemeente Vlaardingen het verzoek gedaan om het terrein aan de Waterleidingstraat van 31 oktober tot 13 december 2019 beschikbaar te stellen als bufferlocatie om vrachtwagens op te vangen waarvan de douanepapieren niet op orde zijn. Eerder is dit terrein door Vlaardingen hiertoe al in bruikleen gegeven aan RWS in de periode 12 april tot 25 mei 2019. Door het uitstel van de Brexit hebben er toen geen vrachtwagens gestaan.

 

In de door het college vastgestelde antwoordbrief aan RWS geeft Vlaardingen aan de voorgestelde locatie niet de meest ideale oplossing te vinden en verzoekt zij RWS met klem nogmaals te kijken naar de mogelijkheden om het aan DFDS aangrenzende Rotterdam Bulk Terminal (RBT) terrein, in bezit van DFDS, als bufferlocatie te gebruiken.

 

>> Beantwoording artikel 34-vragen inzake aanschaf dienstauto's <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Van Unen (BVV) en de heer Boers (Fractie Boers) inzake aanschaf dienstauto’s vastgesteld.

 

Bijlage: Aanschaf dienstauto's (pdf, 474 kB)

 

Toelichting:

Het college licht in de beantwoording toe dat de dienstauto’s geleased worden. Het totaalbedrag van de lease van het wagenpark komt boven de drempelwaarde van de Europese aanbesteding uit. Vlaardingen en Schiedam hebben deze aanschaf gezamenlijk Europees aanbesteed waarbij de goedkoopste aanbieder het geworden is.

 

>> Beantwoording artikel 34-vragen over het functioneren van het NL-alert tijdens de brand KW-haven <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw De Jong (AOV) over het functioneren van het NL-alert tijdens de brand KW-haven vastgesteld.

 

Bijlage: Functioneren van het NL-alert tijdens de brand KW-haven (pdf, 115 kB)

 

Toelichting:

Het college is zich er van bewust dat een aantal mensen de NL-alert berichten niet ontvangen heeft,  terwijl zij wel aangemeld zijn voor het ontvangen van NL-alert berichten. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) bepaalt wanneer er een NL-alert bericht moet worden verzonden en doet dit in geval van levens-en gezondheidsbedreigende situaties zoals een grote brand, een dreigende overstroming of noodweer. Vlak na het ontstaan van een incident wordt het effectgebied bepaald en binnen dat geselecteerde gebied wordt een NL-alert bericht verzonden. NL-alert functioneert goed maar niet voor 100%. Om die reden worden naast NL-alert ook diverse andere communicatiemiddelen ingezet, zoals website, social media, Rijnmondveilig.nl en Radio Rijnmond om de bevolking te informeren. Ondertussen wordt er aan gewerkt om het bereik van NL-alert verder te optimaliseren. Overigens is dit een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid.

 

>> Grondreserveringsovereenkomst Spirit-2 <<

Het college van burgemeester en wethouders heeft;

1. Besloten tot het voornemen tot het aangaan van de grondreserveringsovereenkomst Spirit-2 locatie met het CPO-collectief Spirit-2
2. Raad door middel van bijgevoegde raadsmemo om wensen en bedenkingen gevraagd ten aanzien van dit voorgenomen besluit.
 

Bijlage: Raadsmemo grondreserveringsovereenkomst (pdf, 124 kB)

 

Toelichting:

Het college is van plan om een grondreserveringsovereenkomst aan te gaan voor een perceel grond voor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Spirit-2. De locatie ligt aan de rand van de Westwijk ter hoogte van de Geert Grootelaan/Zuidbuurt. De toekomstige bewoners willen hier twaalf woningen laten bouwen. In de overeenkomst worden afspraken over de grondprijs en het opleveren van de grond tussen gemeente en het CPO vastgelegd. Het college stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen uit te brengen.

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen


253 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 2 juli 2019, 22:33