Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Zondag 15 september 2019
half bewolkt 11° Half bewolkt

Vacature Diaconaal jongerenwerker ‘Kinderen en armoede’

Vrijdag 7 juni 2019, 20:45u

Vacature Diaconaal jongerenwerker ‘Kinderen en armoede’


Het Diaconaal- Missionair Centrum De Windwijzer zoekt per 1 juli 2019, of zo spoedig mogelijk hierna, voor haar jongerenproject ‘Windkracht 95’

 

een jongerenwerker voor ongeveer 16 uur per week.

 

De Windwijzer in Vlaardingen bestaat inmiddels bijna 10 jaar en is opgericht vanuit de protestantse kerk in Vlaardingen waarmee nauwe banden zijn. Wij zijn een huis voor ‘bezinning, ontmoeting en dienstverlening’, gevestigd in de voormalige Oosterkerk aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen. De Windwijzer heeft een veelzijdig aanbod waarbij de hierboven genoemde kernwoorden verankerd zijn. Zie ook: www.dewindwijzer.nl

 

De Windwijzer heeft als maatschappelijk actieve vrijwilligersorganisatie in de afgelopen jaren binnen de gemeente Vlaardingen een vaste plek gekregen op de Vlaardingse sociale kaart.

 

In het kader van het programma ‘kinderen en armoede’ van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., heeft De Windwijzer een subsidie toegekend gekregen om met een wekelijks aanbod van jeugdactiviteiten, kinderen een netwerk te bieden, kansen te leren zien en te creëren, zich bewust te worden van omstandigheden en ontspanning te bieden. Het project richt zich op kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. ‘Windkracht95’ beoogt jongeren de wind in de rug te geven.

 

We zijn op zoek naar iemand die dit plan enthousiast en zelfstandig verder ontwikkelt en uitvoert. De jongerenwerker legt verantwoording af aan het bestuur van De Windwijzer.

 

Tot de taken van de jongerenwerker behoren:

• de coördinatie en uitvoering van met name het programma ‘Windkracht 95’ in de Windwijzer

• hij/zij richt zich nadrukkelijk op activiteiten die in relatie staan met de problematiek van armoede en schulden

• hij/zij bouwt een netwerk op in Vlaardingen en legt verbindingen tussen activiteiten van De Windwijzer en andere organisaties

• hij/zij neemt nieuwe initiatieven op het gebied van diaconale jongerenactiviteiten met name op het gebied van armoede en schulden.

• hij/zij werft en stuurt vrijwilligers aan

 

De aanstelling is voor 16 uur per week waarvan globaal 8 uur bestemd is voor de voorbereiding, organisatie en begeleiding van het programma ‘Windkracht 95’. De overige 8 uur zijn bestemd voor de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe programma’s, netwerk opzetten en verbindingen leggen.

 

De jongerenwerker:

• Kan creatief denken, bezit innovatief vermogen en beschikt aantoonbaar over een pioniersgeest;

• Heeft het vermogen om mensen te verbinden en te stimuleren;

• Heeft kennis van de schulden- en armoedeproblematiek;

• Kan samenwerken met vrijwilligers en professionals;

• Kan netwerken creëren en onderhouden;

• Staat open naar mensen met verschillende levens- en geloofsopvattingen en geloofsbeleving in kerk en samenleving;

• Heeft geen moeite met onregelmatige werktijden

• Staat achter de uitgangspunten van De Windwijzer en is bereid om hier een bijdrage aan te leveren, ook buiten het project ‘Windkracht 95’ om;

• Is tijdens het project ‘Windkracht95’ het gezicht van De Windwijzer naar buiten toe.

 

Opleiding en ervaring:

HBO-opleiding maatschappelijk werk of vergelijkbare opleiding, daarbij is ervaring met de schulden- en armoede problematiek gewenst.

 

Ervaring in het werken met vrijwilligers en een aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld via vrijwilligersactiviteiten.

 

Aantoonbare affiniteit met de doelgroep van het project ‘Windkracht95’

 

De aanstelling is allereerst voor één jaar. Verlenging van de aanstelling is afhankelijk van de projectresultaten en de subsidie-ontwikkelingen

 

Aanstelling vindt plaats volgens de rechtspositieregeling kerkelijk medewerkers van de PKN. Aanstelling zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden via de diaconie van de Protestantse Gemeente van Vlaardingen. Detachering vanuit een huidige werkgever behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Sollicitaties kunt u tot en met 11 juni 2019 richten aan de secretaris van het bestuur van De Windwijzer: mw. Anneke van der Graaf, p/a De Windwijzer, Schiedamseweg 95, 3134 BD Vlaardingen of per mail: theowerner@gmail.com

 

Informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Theo Werner theowerner@gmail.com

 

Het projectplan Windkracht 95 wordt op verzoek toegestuurd. Het is hier te vinden op de website www.dewindwijzer.nl

 

 

berichtbron De Windwijzer

 


230 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 7 juni 2019, 20:51