Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Maandag 26 oktober 2020
bewolkt 10° Bewolkt

Kaasboer Mark de Mooij vraagt B&W om sluiting weekmarkt te heroverwegen

Woensdag 15 april 2020, 21:40u

Kaasboer Mark de Mooij vraagt B&W om sluiting weekmarkt te heroverwegen

 

Mark de Mooij van Holland Kaascentrum heeft op de woensdagmarkt Veerplein en op de donderdagmarkt De Loper een standplaats voor zijn kaaswagen. Door het coronavirus zijn de vergunningen voor weekmarkten in Vlaardingen voor langere tijd ingetrokken en hebben de 96 kleinere ondernemers van de Coöperatie Weekmarkten Vlaardingen dus geen standplaats.

 

Door de sluiting van de weekmarkten is de druk op de supermarkten flink toegenomen met als gevolg lange wachtrijen, omdat er door het coronavirus een beperkt aantal mensen per winkel worden toegelaten. Door de weekmarkten in Vlaardingen weer open te stellen voor minimaal de foodsector, zal dit de druk op de supermarkten verminderen.

 

Mark de Mooij heeft B&W een brief gestuurd om de sluiting te heroverwegen :

 

Onderwerp: Heroverweging standpunt sluiting warenmarkt foodsector in Vlaardingen

 

Geachte Burgemeester en Wethouders,  

 

De gemeente Vlaardingen heeft de verantwoordelijkheid om de gezondheid van burgers te beschermen. De maatregelen blijken effect te hebben, gezien de inperking van de uitbraak van COVID-19. Bij deze verzoeken wij u de openstelling van de warenmarkten voor minimaal de foodsector te heroverwegen. Dit in het belang van de inwoners van Vlaardingen, het spreiden van risico’s rond besmetting en het overeind houden van de ambulante handel.  

 

De warenmarkten vormt een vitaal onderdeel om de bevolking van voedsel te voorzien. De druk op de supermarkten leidt op veel plaatsen tot (lange) wachtrijen gezien het beperkte aantal mensen dat per winkel wordt toegelaten.

 


Wachtrijen voor supermarkten in Vlaardingen en Capelle a/d IJssel


 

De sluiting van de warenmarkt heeft de druk op de supermarkten doen toenemen. Door de markt onder strikte voorwaarden open te stellen vermindert de druk op de supermarkt, spreidt u het risico en verlaagt u de kans tot besmetting. Mensen gedragen zich op de markten gedisciplineerd en willen zich bij voorbaat aan de regels houden mits deze maar duidelijk zijn.

 


Fotocollage veiligheidsmaatregelen op diverse markten in Nederland


De Aalto-universiteit in Helsinki heeft samen met het Finse Meteorologisch Instituut, het VTT Technisch Onderzoekscentrum van Finland en de Universiteit van Helsinki onderzocht hoe aerosoldeeltjes uit de luchtwegen in de lucht worden getransporteerd. Het onderzoek wijst uit dat men (drukke) binnenruimtes moet proberen te vermijden. De kleine deeltjes, die het coronavirus kunnen verspreiden, blijven langer in de lucht hangen dan gedacht. De wolk verspreidt zich tot ver buiten de directe omgeving van de ademende, sprekende of hoestende persoon.

 

De werking hiervan is met een animatie verduidelijkt :Vanuit de brood en kaas- en zuivelbranche is onderzoek gedaan naar welke markten in Nederland open en/of gesloten zijn. Van de 1.000 markten[1] blijken er 42 markten gesloten te zijn. (zie bijlage 1) Dit betreft 4,2% van alle markten. De effecten zijn sterk in veiligheidsregio 17 (Rotterdam-Rijnmond) en 18 (Zuid-Holland-Zuid).

 

[1] Bron: 1859.0617 Proeven en ontmoeten - Cijfers en achtergronden ambulante handel DTNP onderzoek 2018 Pag. 8overzicht gesloten warenmarkten


Bij heroverweging m.b.t. het standpunt om de warenmarkt te sluiten, adviseren wij u de noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid te borgen;

 

1.    Organisatorische doordenking en aansturing

2.    Handhaving bij het niet naleven van de eisen zoals gesteld door het RIVM

3.    Media aandacht voor de eis om alléén boodschappen te doen

 

Organisatorische doordenking en aansturing
Belangrijk is om na te gaan hoe de loopstroom op de (markt)locatie en per ondernemer is. In de gemeente Ede liep dit mis, omdat rijen voor winkels kruisten met de aanloop naar de markt. Met de betrokkenen is na overleg een veilige situatie gerealiseerd, zie: https://www.gelderlander.nl/ede/met-linten-markeringen-en-dranghekken-kan-het-wel-geen-markt-was-niet-denkbaar-voor-ede~aa26eaef/.

In het belang van de inwoners van Vlaardingen is er controle nodig bij elke ondernemer; supermarkt, speciaalzaak en per ondernemer op de warenmarkt. Persoonlijk ben ik beschikbaar om deze doordenking en aansturing voor de woensdag- en dondermarkt te doordenken en mede vorm te geven.

 

Handhaving bij het niet naleven van de eisen zoals gesteld door het RIVM
Voor elke sector en voor elke ondernemer gelden de eisen zoals gesteld door het RIVM. Indien er geen plan van aanpak is en/of geen zichtbare maatregelen zijn genomen, dan is handhaving de enige optie. Bij deze vraag ik u om bedrijven en ondernemers op de warenmarkt hier streng op aan te spreken en hen, bij het niet naleven van de eisen, te schorsen. Op het Veerplein lopen beduidend minder mensen. Geen dagjesmensen. Geen kantoorpersoneel. Bij WC De Loper is extra aandacht op zijn plaats. Mensen staan in lange rijen te wachten voor de AH en de Jumbo. (zie foto’s) 

 

Media aandacht voor de eis om alléén boodschappen te doen
Het bezoek aan de warenmarkt is in een ander licht komen te staan. Niet de ontmoeting en gezelligheid staat centraal. Wel het functioneel en met zo weinig mogelijk risico de noodzakelijke aankopen doen. Dat is een hele omschakeling. Daar past geen uitje bij. In persberichten, billboards en lokale media is het van belang deze eis te benadrukken; ‘Ga alléén boodschappen doen’.  

 

De ambulante handel is divers samengesteld. De wijze van communicatie is ongepolijst en daarvoor onze excuses. Als serieuze ondernemers willen we onze bijdrage in déze tijd leveren en voor blijvende werkgelegenheid zorgen naar de toekomst. Een Vlaardingen zonder warenmarkten na de Coronatijd, zou een ernstige verschraling zijn van het publieke (winkel)aanbod.

 

U kunt op onze inzet en ondersteuning rekenen om de veiligheid in Vlaardingen zo optimaal mogelijk te houden. In alles zijn we bereid om ons hiervoor in te spannen.

 

Met vriendelijke groeten,

Mark de Mooij


1733 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 15 april 2020, 21:56