Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Woensdag 23 september 2020
mist 15° Mist

Openbare besluiten college van burgemeester en wethouders gemeente Vlaardingen - 14 januari 2020

Dinsdag 14 januari 2020, 21:57u

Openbare besluiten college van burgemeester en wethouders gemeente Vlaardingen - 14 januari 2020

 

>> Beantwoording artikel 34-vragen over glasvezelnetwerk <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel (Fractie Boers) over glasvezelnetwerk vastgesteld.

 

Bijlage: Glasvezelnetwerk (pdf, 48kB)


Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders licht toe dat in Vlaardingen sinds enkele jaren de nieuwbouwwijken (en enkele kleinere bouwlocaties) worden voorzien van glasvezel. De gemeente Vlaardingen is momenteel in gesprek met een marktpartij over een mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk in Vlaardingen. De marktpartij maakt uiteindelijk de afweging of aanleg interessant is. Het college onderschrijft dat de beschikbaarheid van een glasvezelnetwerk een toegevoegde waarde heeft voor onze gemeente op het gebied van duurzaamheid en innovatie.

 

>> In de openbare ruimte visualiseren van en informeren over beladen erfgoedrelicten uit WOII <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het inpassingsontwerp van de tankgracht op te nemen in het nog vast te stellen definitief ontwerp Krabbepark e.o. en om een informatiebord bij de bestaande fundering van de luchtafweer uit WOII te plaatsen.

 

Toelichting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten twee erfgoedrelicten uit de Tweede wereldoorlog beter zichtbaar te maken: een tankgracht en de fundering van luchtafweergeschut. Ter hoogte van de brug over de A20, die het Krabbepark met de Broekpolder verbindt, lag in de Tweede Wereldoorlog een Duitse luchtafweerstelling. Langs deze stelling liep de tankgracht waarmee de bezetter de stad Vlaardingen tegen geallieerde aanvallen wilde verdedigen. Resten van deze relicten zijn nog altijd zichtbaar en onzichtbaar (in de bodem) aanwezig. Omdat erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog belangrijk is voor ons collectieve bewustzijn en dit erfgoed onder druk komt te staan, heeft het college besloten om meer aandacht aan de plek te geven door een informatiebord en door het visualiseren van het verloop van de gracht. Voor de bomen die hiervoor gekapt worden, komen elders nieuwe bomen terug. De inpassing krijgt binnen de herinrichting van het Krabbepark gestalte. De participanten die eerder bij het ontwerp Krabbepark betrokken waren en omwonenden, worden op de hoogte gesteld van de inpassing. Het definitief ontwerp voor het Krabbepark  wordt binnenkort voorgelegd aan het college.

 

>> Raadsmemo verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 <<
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 vastgesteld.

 

Bijlage: Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 (pdf, 3MB)


Toelichting:
Gemeente Vlaardingen heeft de verordening woonruimtebemiddeling 2015 geëvalueerd in samenwerking met de 13 regiogemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam. De aangepaste verordening wordt uiterlijk in april 2020 aan de raad aangeboden ter vaststelling zodat er op 1 juli 2020 een uniforme verordening voor de hele regio in werking kan treden.

 

berichtbron Gemeente Vlaardingen


569 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 14 januari 2020, 22:03